Supermarine Spitfire

Brittiskt jaktplan som byggdes i över 20 000 exemplar mellan 1938 och 1948.
Läs mer...

Spitfire Mk I (F)

Den här Spitfiren (AR213, JZ-E) byggdes 1941 av Westlandfabriken. Den deltog i inspelingen av filmen "Battle of Britain". Fotograferad vid flyguppvisningen "Flying Legends" i Duxford, 2008.

The Spitfire site

Här är samma individ, men i en annan målning, representerande "the Eagle Squadron". Fotograferad vid flyguppvisningen "Flying Legends" i Duxford, 2013.

Spitfire Mk IIa (F)

Den här Spitfiren (P7350, QJ-K) är det enda kvarvarande exemplaret i flygande skick som deltagit i Slaget om Storbritannien. Fotograferad vid flyguppvisningen "Flying Legends" i Duxford, 2010.

Battle of Britain Memorial Flight

Spitfire Mk V (F)

Den här Spitfiren (EP120, AE-A) togs i bruk 1942. Notera de kapade vingspetsarna. Den är fotograferad vid flyguppvisningen "Flying Legends" i Duxford, 2008. Flygplanet deltog vid inspelningen av filmen "Pearl Harbor".

The Fighter Collection

Spitfire Mk Vb (F)

Den här Spitfiren (BM597, JH-C) byggdes i Castle Bromwich 1942. Den är fotograferad vid flyguppvisningen "Flying Legends" i Duxford, 2009.

Historic Aircraft Collection

Spitfire Mk Vb (S)

Den här Spitfiren (JK808, B) är i tropiskt utförande. Den är fotograferad i Flygmuseet i Belgrad, mars 2009.

Beograd Aviation Museum

Spitfire Mk Vc (F)

Den här Spitfiren (JG891, T-B) är i tropiskt utförande. Den är fotograferad vid flyguppvisningen "Flying Legends" i Duxford, 2007.

Spitfire Mk VIIIc (F)

Den här Spitfiren (MV154/MT928, ZX-M) byggdes 1944 i Southampton. Deltog i filmerna Pear Harbour och Dark Blue World. Fotograferad vid flyguppvisningen "Flying Legends" i Duxford, 2010.

Spitfire MkVIII

Spitfire Mk IXb (F)

Den här Spitfiren (MH434, ZD-B) är helt i original, byggd 1943 vid Vickersfabriken i Castle Bromwich. Den är fotograferad vid flyguppvisningen "Flying Legends" i Duxford, 2009.

The Old Flying Machine Company

Spitfire Mk IX (F)

Den här Spitfiren (PL344, TL-B) byggdes i Castle Bromwich 1944. Den är fotograferad vid flyguppvisningen "Flying Legends" i Duxford, 2009.

Spitfire

Spitfire Mk IXe (F)

The Spirit of Kent (TA805, FX-M) byggdes vid Supermarinefabirken i Castle Bromwich i december 1944. Fotograferad vid flyguppvisningen "Flying Legends" i Duxford, 2007.

The Kent Spitfire

Spitfire Tr.IX (F)

Den här Spitfiren (PV202, H-98) var ursprungligen byggd som ensitsig LFIX vid Vickersfabriken i Castle Bromwich. Byggdes om till skolflygplan 1950, hytten är något framflyttad för att få plats med den andra sitsen. Den är målad i Royal Netherlands Air Force färger. Fotograferad vid flyguppvisningen "Flying Legends" i Duxford, 2009.

The Aircraft Restoration Company

Spitfire Mk XIV (F)

Den här Spitfiren (MV268/MV293, JE-J) har kapade vingspetsar. Den är fotograferad vid flyguppvisningen "Flying Legends" i Duxford, 2007.

The Fighter Collection

Spitfire Mk XVI (F)

Den här Spitfiren (TE184, EJC) är fotograferad vid flyguppvisningen "Oldtimer Fliegertreffen" i Hahnweide utanför Stuttgart, 2011.

Oldtimer Fliegertreffen

Spitfire LF XVI (F)

Den här Spitfiren (TD248, CR-S) är fotograferad vid flyguppvisningen "Flying Legends" i Duxford, 2009.

The Aircraft Restoration Company

Spitfire LF XVIE (F)

Den här Spitfiren (TE311, 4D-V) är fotograferad vid flyguppvisningen "Flying Legends" i Duxford, 2013.

RAF BBMF

Spitfire Mk XVI (F)

(RW386, NG-D, SE-BIR), en av två Spitfire som flyger i Sverige. De ägs båda av Biltema. Fotograferad vid flyguppvisning i Linköping, juni 2010.

Seafire Mk XVII (F)

Den här Seafiren (SX336) är sjöversionen av Spitfire. Den har ihopfällbara vingar för att ta mindre plats på hangarfartyg. Den är fotograferad vid flyguppvisningen "Flying Legends" i Duxford, 2009.

Spitfire Mk XVIII (F)

(SM845, GZ-J, SE-BIN), en av två Spitfire som flyger* i Sverige. De ägs båda av Biltema. Fotograferad vid flyguppvisning i Västerås, Maj 2009.

*) Flygplanet kraschade i samband med landning i Norge lördagen den 21 augusti 2010 varvid piloten Bertil Gerhardt tragiskt omkom. Biltema

Spitfire Mk XVIII (F)

(SM969, S) Fotograferad vid flyguppvisningen "Flying Legends" i Duxford, 2008.

Spitfire Mk XIX (S)

(S31) Fotograferad i Flygvapenmuseum, Linköping, 2011.

Spitfire Mk PRXIX (F)

PM631 byggdes 1945 för höghöjdsspaning med en Griffon 66 och tryckkabin. Levererades till RAF 1946. Fotograferad vid flyguppvisningen "Flying Legends" i Duxford, 2009.

Battle of Britain Memorial Flight

Spitfire Mk XIX (F)

PS890. Observera de dubbla kontraroterande propellrarna. Fotograferad vid flyguppvisningen "Flying Legends" i Duxford, 2007.

Här är samma individ, men nu utan de kontraroterande propellrarna och i en helt annan målning. Fotograferad vid flyguppvisningen "Flying Legends" i Duxford, 2009.


Kontakta oss gärna på